฿38,000

Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent

758/10 Sukhumvit 30/1, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Bangkok, Thailand
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 1
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 2
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 3
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 4
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 5
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 6
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 7
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 8
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 9
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 10
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 11
 • Bestbkkcondos Agency's Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent 12

Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent

758/10 Sukhumvit 30/1, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Bangkok, Thailand

Waterford Diamond Tower - 2 beds for rent

758/10 Sukhumvit 30/1, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Bangkok, Thailand

Waterford diamond tower

Sukhumvit 30/1 - WATERFORD DIAMOND

2 bedrooms 84 sqm 

2 balcony 

Price 38k

Về dự án

Waterford Diamond

Không có thông tin bổ sung được cung cấp