฿1,750,000

Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok

46 On Nut Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, 10250, Bangkok, Thailand
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 1
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 2
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 3
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 4
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 5
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 6
  • Century21 Skylux Agency's Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok 7

Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok

46 On Nut Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, 10250, Bangkok, Thailand

Lumpini Ville Onnut 46 / Condo For Sale / 1 Bedroom / 26 SQM / BTS On Nut / Bangkok

46 On Nut Road, Khwaeng Suan Luang, Khet Suan Luang, 10250, Bangkok, Thailand
Về dự án

Lumpini Ville Onnut 46

Không có thông tin bổ sung được cung cấp