฿90,000

3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa

 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 1
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 2
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 3
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 4
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 5
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 6
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 7
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 8
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 9
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 10
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 11
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 12
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 13
 • Piri Property Agency's 3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa 14

3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa

สุขุมวิท 109, Thailand

3 Plus 1 Bedroom Single House for Rent - Fantasia Villa

สุขุมวิท 109, Thailand

Đã bao gồm số lượng

Khu vực chung
Thang máy
Bể bơi ngoài trời
Bảo vệ tòa nhà
Khu vườn chung
Cơ sở vật chất
Vườn riêng
Về dự án

Fantasia Villa III

Không có thông tin bổ sung được cung cấp