฿85,000

Townhouse for Rent in Sukhumvit 26

76 ซอย สุขุมวิท 26, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 1
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 2
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 3
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 4
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 5
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 6
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 7
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 8
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 9
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 10
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 11
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 12
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 13
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 14
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 15
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 16
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 17
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 18
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 19
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 20
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 21
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 22
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 23
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 24
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 25
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 26
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 27
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 28
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 29
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 30
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 31
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 32
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 33
 • Bangkok Condo Finder Agency's Townhouse for Rent in Sukhumvit 26 34

Townhouse for Rent in Sukhumvit 26

76 ซอย สุขุมวิท 26, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Townhouse for Rent in Sukhumvit 26

76 ซอย สุขุมวิท 26, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Townhouse for Rent in Sukhumvit 26

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Ban công
Bếp kín
Tủ lạnh
Máy giặt
Khu vực chung
Bảo vệ tòa nhà
Thêm / bổ sung
Phòng giúp việc
Cơ bản
Đầy đủ nội thất