฿120,000

2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K

59 ซอย ท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 1
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 2
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 3
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 4
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 5
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 6
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 7
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 8
  • Bestbkkcondos Agency's 2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K 9

2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K

59 ซอย ท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K

59 ซอย ท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei, 10110, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

2 beds 2 bath 109.20 sqm KRAAM Price : 120K

Về dự án

Kraam Sukhumvit 26

Không có thông tin bổ sung được cung cấp