฿140,000 / ฿50,000,000

H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent

Khet Watthana, Bangkok, Thailand
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 1
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 2
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 3
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 4
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 5
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 6
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 7
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 8
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 9
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 10
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 11
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 12
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 13
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 14
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 15
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 16
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 17
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 18
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 19
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 20
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 21
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 22
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 23
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 24
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 25
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 26
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 27
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 28
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 29
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 30
 • Home Connect Thailand Agency's H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent 31

H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent

Khet Watthana, Bangkok, Thailand

H Sukhumvit 43 Condominium for Sale/Rent

Khet Watthana, Bangkok, Thailand

H Sukhumvit 43

Đã bao gồm số lượng

Cơ sở vật chất
Bãi giữ xe
Bếp mở
Tủ lạnh
Máy giặt
Khu vực chung
Bảo vệ tòa nhà
Phòng tập thể dục/thể hình
Bể bơi ngoài trời
Cơ bản
Đầy đủ nội thất
 • project h%20sukhumvit%20434
 • project h%20sukhumvit%20431

H Sukhumvit 43

Về dự án

H Sukhumvit 43

Không có thông tin bổ sung được cung cấp