฿24,000

Ideo Sukhumvit 93

2329 Sukhumvit Road, Bang Chak, Phra Khanong, 10260, Bangkok, Thailand
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 1
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 2
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 3
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 4
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 5
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 6
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 7
  • Agent - Wina Agency's Ideo Sukhumvit 93 8

Ideo Sukhumvit 93

2329 Sukhumvit Road, Bang Chak, Phra Khanong, 10260, Bangkok, Thailand

Ideo Sukhumvit 93

2329 Sukhumvit Road, Bang Chak, Phra Khanong, 10260, Bangkok, Thailand

Beautiful unit and fully furnished

Về dự án

IDEO SUKHUMVIT93

Không có thông tin bổ sung được cung cấp