฿6,500

31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit

  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 1
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 2
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 3
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 4
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 5
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 6
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 7
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 8
  • BKKMOVE Agency's 31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit 9

31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit

31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit

31sqm Good price, Nice Studio Condo to let at Regent Home 7 Sukhumvit

Đã bao gồm số lượng

Đồ đạc
Điều hòa
Cơ sở vật chất
Bếp
Internet
Khu vực chung
Phòng tập thể dục/thể hình
Phòng giặt đồ chung
Về dự án

Regent Home VII Sukhumvit

Không có thông tin bổ sung được cung cấp