฿7,380,000

2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 1
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 2
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 3
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 4
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 5
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 6
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 7
  • Propfit Agency's 2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4 8

2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

2 Br Condo at OKA HAUS Rama 4

OKA HAUS Rama 4
2 Bedrooms
1 Bathroom
40.5 sqm.
Funiture Status: PARTIAL
Về dự án

OKA HAUS Rama 4

Không có thông tin bổ sung được cung cấp