฿2,288,000

Condo For Sale, 1 Bedroom

64 Thanon Ram Intra, Khwaeng Khan Na Yao, Khet Khan Na Yao, 10230, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 1
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 2
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 3
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 4
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 5

Condo For Sale, 1 Bedroom

64 Thanon Ram Intra, Khwaeng Khan Na Yao, Khet Khan Na Yao, 10230, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Condo For Sale, 1 Bedroom

64 Thanon Ram Intra, Khwaeng Khan Na Yao, Khet Khan Na Yao, 10230, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
Condo For Sale, 1 Bedroom 1 Bathroom, Living area34.82 SQM, 12 Floor, Siamese Blossom Condo @ Fashion Beyond.
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 1
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 2
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 3
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 4
  • Thai Property Mart Agency's Condo For Sale, 1 Bedroom 5

Siamese Blossom Condo @ Fashion Beyond

Về dự án

Siamese Blossom Condo @ Fashion Beyond

Không có thông tin bổ sung được cung cấp